Thursday, February 21, 2013

Newsroom 1.0 versus Convergent Newsroom



รูปหนึ่งเป็นห้องข่าวของ New York Times ปี 1942 และอีกภาพหนึ่งคือห้องข่าวของ The Nation ปี 1972 ซึ่งก็คือ "Newsroom 1.0" เหมือนกัน...วันนี้ The Nation สร้าง Convergent Newsroom ซึ่งก็คือ "Newsroom 3.0++" เพื่อสนองความต้องการของการทำข่าวยุคดิจิตัล ใครไม่ปรับก็พับฐานเท่านั้นเอง

Sunday, February 10, 2013

Wow! iSnap Journalism

ผมเรียกการทำข่าวและภาพรูปแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมด้านสื่อของเครือเนชั่นนี้ว่า iSnap Journalism เพราะเป็นนวัตกรรมผสมผสานที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกรูปแบบหนึ่ง การ "เสก" ให้หนังสือพิมพ์มีชีวิตด้วยการใช้ apps ISnap ผ่าน Nation News ที่สามารถทำให้เนื้อหาข่าวและโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ "กระโจน" ออกมาในรูปของ Picture Gallery และ VDO clips เป็นการตอกย้ำว่าคนข่าวที่ได้รับการฝึกปรือมาเป็น Mobile Journalists (Mojo) อย่างที่เราได้พากเพียรร่ำเรียนและฝึกฝน ตนเองก่อนการก่อตั้ง Convergent Newsroom หลายปีด้วยซ้ำนั้น วันนี้ได้ปรากฏผลทางด้านบวกอย่างยิ่ง เพราะนักข่าวสายต่าง ๆ รวมถึงช่างภาพของเราต่างก็สามารถปรับตัวเพื่อนำเอางานข่าวทุก ๆ ด้านมานำเสนอถึงคนอ่านหนังสือพิมพ์อย่างน่าภาคภูมิ ทำให้คนอ่านหนังสือพิมพ์รู้สึก "อิ่ม" กับการได้รับรู้ข่าวทั้งตัวหนังสือ, ภาพ, เสียงและวีดีโออย่างทันท่วงที เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสื่อ online กับ offline อย่างน่ามหัศจรรย์ และเป็นสิ่งที่เดิมไม่มีใครคิดว่าจะทำได้ เพราะมีแต่เพียง QR code และ Augmented Reality ที่ ได้รับการกล่าวขวัญก่อนหน้านี้เท่านั้น แต่ iSnap เป็นก้าวใหญ่กว่าทั้งสองกรณีอย่างเห็นได้ชัด และทำให้คนทำเนื้อหากับคนทำโฆษณาสามารถรับใช้ทั้งคนอ่าน, ผู้ลงโฆษณาและผู้สังเกตการณ์ว่าด้วยความยั่งยืนของสื่อ สิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตัลต้องปรับความคิดครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งแล้ว